VN Airline ưu đãi đặc biệt tháng 8

Với chương trình siêu khuyến mãi "Mùa thu vàng 2016" . VN Airline mang đến cho bạn hàng loạt hành trình giá rẻ thật bất ngờ

 

Thời gian mua 15/08/2016 tới 28/08/2016

  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

Từ

Đến

Giá vé
một chiều

Giai đoạn
khởi hành

Loại vé

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Nha Trang

299.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Phú Quốc

399.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

399.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Huế

399.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Hải Phòng

699.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Vinh

699.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Thanh Hóa

699.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội

799.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Quy Nhơn

399.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Lạt

399.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Pleiku

399.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

399.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Đồng Hới

499.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

 

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI

Từ

Đến

Giá vé
một chiều

Giai đoạn
khởi hành

Loại vé

Đặt vé

Hà Nội

Chu Lai

399.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Vinh

499.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Đà Nẵng

399.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Huế

599.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Đà Lạt

799.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Nha Trang

799.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Phú Quốc

799.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Cần Thơ

799.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Đồng Hới

499.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Quy Nhơn

599.000VND

15/08/16-31/03/16

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Pleiku

599.000VND

15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Buôn Ma Thuột

799.000VND

15/08/16--31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé


 

  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG

Từ

Đến

Giá vé
một chiều

Giai đoạn
khởi hành

Loại vé

Đặt vé

Đà Nẵng

Buôn Ma Thuột

299.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Đà Nẵng

Đà Lạt

399.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Đà Nẵng

Nha Trang

399.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Đà Nẵng

Pleiku

299.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Đà Nẵng

Hải Phòng

299.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Đà Nẵng

Hà Nội

399.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Đà Nẵng

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé


 

  GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC

Từ

Đến

Giá vé
một chiều

Giai đoạn
khởi hành

Loại vé

Đặt vé

Chu Lai

Hà Nội

399.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Nha Trang

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Buôn Ma Thuột

Đà Nẵng

299.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Đà Lạt

Đà Nẵng

299.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Nha Trang

Đà Nẵng

299.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hải Phòng

Đà Nẵng

299.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Pleiku

Đà Nẵng

299.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Đồng Hới

Hà Nội

499.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Vinh

Hà Nội

499.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Huế

Hà Nội

599.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Quy Nhơn

Hà Nội

599.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Đà Lạt

Hà Nội

799.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Phú Quốc

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Huế

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hải Phòng

Tp. Hồ Chí Minh

699.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Vinh

Tp. Hồ Chí Minh

699.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Thanh Hóa

Tp. Hồ Chí Minh

699.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Nha Trang

Hà Nội

799.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Phú Quốc

Hà Nội

799.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Cần Thơ

Hà Nội

799.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Pleiku

Hà Nội

599.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Buôn Ma Thuột

Hà Nội

799.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Pleiku

Đà Nẵng

299.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Quy Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Đà Lạt

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Pleiku

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Buôn Ma Thuột

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Đồng Hới

Tp. Hồ Chí Minh

499.000VND

15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hải Phòng

Nha Trang

599.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Nha Trang

Hải Phòng

599.000VND

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé


 

  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI CHO HÀNH TRÌNH ĐẾN ĐÔNG NAM Á

Từ

Đến

Giá vé
khứ hồi

Giai đoạn
chiều đi

Giai đoạn
chiều về

Loại vé

Đặt vé

Hà Nội

Yangon

49USD

15/08/16-24/12/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

15/08/16-24/12/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Kuala Lumpur

129USD

15/08/16-30/08/16
05/09/16-30/11/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

15/08/16-30/08/16
05/09/16-30/11/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Bangkok

39USD

15/08/16-30/08/16
05/09/16-30/11/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

15/08/16-30/08/16
05/09/16-30/11/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Singapore

59USD

15/08/16-30/08/16
05/09/16-30/11/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

15/08/16-30/08/16
05/09/16-30/11/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Siem Reap

49USD

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Luang Prabang

39USD

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Vientiane

39USD

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Hà Nội

Phnom Penh

49USD

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Siem Reap

49USD

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Kuala Lumpur

49USD

15/08/16-30/08/16
05/09/16-30/11/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

15/08/16-30/08/16
05/09/16-30/11/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Jakarta

49USD

15/08/16-31/03/17

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Bangkok

29USD

15/08/16-30/08/16
05/09/16-30/11/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

15/08/16-30/08/16
05/09/16-30/11/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Singapore

49USD

15/08/16-30/08/16
05/09/16-30/11/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

15/08/16-30/08/16
05/09/16-30/11/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Yangon

19USD

15/08/16-24/12/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

15/08/16-24/12/16
05/01/17-27/01/17
07/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Phnom Penh

49USD

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Tp. Hồ Chí Minh

Vientiane

49USD

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Đà Nẵng

Siem Reap

69USD

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

15/08/16-30/08/16
05/09/16-12/09/16
19/09/16-30/12/16
03/01/17-24/01/17
01/02/17-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Đà Nẵng

Bangkok

29USD

15/08/16-1/03/17

15/08/16-31/03/17

Siêu tiết kiệm

Đặt vé

Lưu ý:

  • Giá vé chưa bao gồm thuế, phí ,lệ phí.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;